Nederland wekt voor het eerst meer energie op uit duurzame bronnen dan uit steenkool
17 maart 2020 

Nederland wekt voor het eerst meer energie op uit duurzame bronnen dan uit steenkool

In 2019 wekte Nederland voor het eerst meer energie op uit duurzame bronnen dan uit steenkool volgens de statistieken van het CBS. Van ruim 27 miljard kWh in 2018 naar ruim 17 miljard kWh in 2019 is de productie van elektriciteit met steenkool sterk gedaald. Tegelijkertijd is de productie van elektriciteit met aardgas stegen van bijna 58 miljard kWh naar 71 miljard kWh. Een lage aardgasprijs en een hoge CO₂ prijs droegen beide bij aan deze ontwikkeling. Verhoudingsgewijs wordt bij de productie van elektriciteit met aardgas minder CO₂ uitgestoten per geproduceerde hoeveelheid kWh elektriciteit dan bij de productie van elektriciteit met steenkool.

Lees meer over dit onderwerp op de website van het CBS in het artikel ‘Elektriciteitsproductie naar recordhoogte’.

Over de schrijver
Elektroshop.nl - Kennis van licht en techniek - Online sinds 1997
Reactie plaatsen