UGR-waarde

UGR-waardeDe UGR-waarde, waarbij UGR voor Unified Glare Rating staat, is de mate van verblinding van licht of verlichting. Met een cijfer wordt aangegeven in hoeverre er sprake is van verblinding/lichthinder.

Waarom is de UGR-waarde belangrijk?

De UGR-waarde is van belang voor de mate van effectief werken. Werkplekverlichting wordt steeds belangrijker in de maatschappij en behoort tot een van de factoren van ergonomisch werken.

Hoe wordt de UGR-waarde bepaald?

De UGR-waarde wordt bepaald met behulp van de luminanite. Met luminantie wordt de maat voor helderheid, namelijk de lichtsterkte per oppervlakte-eenheid loodrecht op de kijkrichting bedoeld. De schaalverdeling van de UGR-waarde loopt van 10 tot 28. Hierbij geldt dat hoe lager de waarde, des te minder het licht verblindt.

Hoe wordt de UGR-waarde gemeten?

De UGR-waarde is afhankelijk van verschillende factoren. Bekijk hieronder deze factoren
 • Vorm en grootte van een ruimte
 • Oppervlaktehelderheid (luminantie) van wanden, plafond, vloer en andere grote vlakken
 • Type armatuur en afscherming
 • Lampluminantie
 • De hoeveelheid en verdeling van armaturen over de ruimte
 • Positie van de waarnemer

UGR-waarde

 

 

 

 

UGR-waarde en verplichtingen

Vanuit de Nederlandse wetgeving is vastgesteld dat verlichting aan bepaalde normen dient te voldoen. Deze normen zijn vastgesteld door NEN (Nederlandse norm). NEN 12464-1 stelt de normen vast met betrekking waar verlichting aan dient te voldoen voor mensen die werkzaam zijn in binnenruimtes waarbij visueel comfort en visuele prestatie van belang is.

Onderstaande ruimtes geven weer aan welke UGR-waarde zij dienen te voldoen.
 • Gangen: 28
 • Archiefruimten, trappen en liften: 25
 • Balieruimten: 22
 • Normale kantoorwerkzaamheden: 19
 • Technisch tekenen: 16

CRI-kleurweergave index & kleurtemperatuur

Lees ook meer over de CRI kleurweergave index en de kleurtemperatuur van verlichting.
Reactie plaatsen

Blijf geïnformeerd! 

Wij houden u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen, instructies en nieuws over elektrotechniek en verlichting. Het enige wat u hoeft te doen is uw e-mailadres in te vullen:
Elektro webshop