Noodverlichting controleren en onderhouden

 onderhoud-controle-noodverlichtingNoodverlichting controleren en noodverlichting onderhouden is een belangrijk aspect wanneer noodverlichting is geïnstalleerd. Vanuit het Bouwbesluit en de Arbowet is het verplicht om jaarlijks noodverlichting te controleren en te onderhouden.

Waarom noodverlichting controleren en onderhouden?

Een betrouwbare werking van noodverlichting is van groot belang voor de veiligheid van mensen. Wanneer bijvoorbeeld brand uitslaat in een gebouw of een andere noodsituatie ontstaat, moeten mensen ervan kunnen uitgaan dat zij op een veilige manier het gebouw kunnen verlaten. Dus naast dat controle en onderhoud van noodverlichting een jaarlijkse verplichting vanuit de wet is, is controle en onderhoud minstens zo belangrijk om mensen ervan te kunnen verzekeren dat zij een gebouw via vluchtroutes veilig kunnen verlaten.

Instructies controle en onderhoud van noodverlichting

Noodverlichting controleren en onderhouden vindt plaats in diverse stappen. Hieronder worden deze stappen nader toegelicht.
  • Visuele inspectie. Hierbij wordt gekeken of de noodverlichting is beschadigd, vervuild of verouderd. Daarnaast wordt gekeken of het pictogram van de sticker nog een duidelijk signaal afbeeldt. Wanneer dit niet het geval is, dienen verbeteringen doorgevoerd te worden.
  • Functionaliteit testen. Wanneer een stroomstoring plaatsvindt, dient de noodverlichting ingeschakeld te blijven of ingeschakeld te worden. Bij het testen van de functionaliteit wordt getest of de lamp en het armatuur in technisch goede staat zijn en of de lamp op het juiste moment inschakelt.
  • Zelfwerkzaamheid van de accu testen. Van belang is dat gecontroleerd wordt of de noodverlichting nog zelfwerkzaam is. Hiervoor dient de accu spanningsloos gemaakt te worden en op basis van een batterij, accu of noodstroomvoeding één uur te branden.

  • Met behulp van bovenstaande controle- en onderhoudspunten dienen reparaties, indien nodig, te worden verricht. Onderhoud is specialistisch werk dat uitgevoerd dient te worden door een vakbekwame elektricien.

    Noodverlichting kopen?

    Bekijk verschillende LED noodverlichtingsarmaturen.
Reactie plaatsen

Blijf geïnformeerd! 

Wij houden u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen, instructies en nieuws over elektrotechniek en verlichting. Het enige wat u hoeft te doen is uw e-mailadres in te vullen:
Elektro webshop